phd existence

FAQ

Kdy a kde se konference koná?

Konference se koná ve dnech 21. – 22. 1. 2019 v Konviktu – Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)


Jak se mohu na konferenci přihlásit?

viz sekce Registrace


Jak mám postupovat, pokud chci uhradit účastnický poplatek?

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 19-1096330227 , kód banky 0100 . Variabilní symbol je 992103391. Nutné je dát do sdělení platby jméno a příjmení účastníka. Specifický symbol vám bude vygenerován systémem.

Pro zahraniční platby (včetně účastníků ze Slovenska) je číslo účtu 43-3855090287/0100. Variabilní symbol je 992103391. IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Specifický symbol vám bude vygenerován systémem.

Potvrzení o zaplacení budeme vydávat během registrace konference. Na místě není možné platit poplatek.

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)


Bude konference akreditovaná a dostanu potvrzení o účasti?

Každý účastník také obdrží certifikát – potvrzení o aktivní/pasivní účasti. O akreditaci žádat nebudeme.


Je organizována společná doprava?

Společná doprava pro účastníky konference není organizována.


Kdy bude zveřejněn program konference?

Program konference bude zveřejněn do týdne od uzavření aktivní registrace příspěvků.


Kdy bude konference zahájena?

Konference  bude zahájena 21. 1. .2019, registrace bude otevřena od 8:00 hod.


Bude organizován společenský program?

Ano, v rámci konference je naplánován i společenský program. Podrobnosti budou upřesněny. Na společenském večeru bude vyhlášen vítěz soutěže o nejlepší poster.


Chtěl/a bych se dozvědět více o Olomouci samotné a o nabídce kulturních akcí, restaurací a kaváren.

Bližší informace nalezene na stránkách města Olomouc.


Jak bude probíhat soutěž posterů?

Hlavní autor posteru představí během posterové sekce v 5 minutách svůj poster. Komise na konci sekce uzavře prezentaci posterů. Vyhlášení soutěže proběhne na společenském večeru konference.


Jak bude probíhat soutěž vtipů a komiksů?

Bližší informace.


Kdy mám odevzdat prezentaci nebo poster?

Prezentace Vašich přednášek a postery si přineste až v dny konání konferenci.


Mám zájem o uveřejnění článku mého příspěvku do sborníku, kdy jej mám odevzdat?

Příspěvky do sborníku odevzdejte emailem na adresu eva.maierova@upol.cz v dny konání konference (21.1.2019 – 22. 1. 2019) nebo je posléze můžete zaslat na adresu eva.maierova@upol.cz a to nejpozději do 29.1.2018 Na pozdější zaslání příspěvků organizátoři konference nebudou brát ohled a příspěvky nebudou přijaty. S příspěvkem NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT I SOUHLAS S VYUŽITÍM TEXTU.


V případě jakýchkoli dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese maierovaeva@seznam.cz