phd existence

Organizátoři

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Předseda programového výboru:

Mgr. Lucie Viktorová

Programový výbor:

PhDr. Miroslava Čerešníková, Ph.D.
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dominik
Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Suchá

Předseda organizačního výboru:

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Výkonný manažer: 

PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

Organizační výbor:
Štěpán Komrska
PhDr.Eva Maierová, Ph.D.
Mgr. Jaroslava Suchá
Bc. Eva Šragová
Bc. Jan Švec

Hlavní fotograf:

Kateřina Manková