phd existence

Organizátoři

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Záštitu nad konferencí převzali:

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Předseda programového výboru:

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Mgr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Programový výbor:

PhDr. Eva Aigelová, Ph.D. 

PhDr. Miroslava Čerešníková, Ph.D.
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Předseda organizačního výboru:

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Výkonný manažer: 

PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.

Organizační výbor:

PhDr. Eva Aigelová, Ph.D., Michaela Čárková, PhDr. Denisa Manková, Ph.D., Mgr. Gabriel Kňažek, Ph.D., Mgr. Štěpán Komrska, , Mgr. Barbora Kňažek Považanová, Ph.D., Štěpánka Ptáčková

Hlavní fotograf:

Mgr. Barbora Kňažek Považanová, Ph.D.