phd existence

Soutěž

Jako každý rok i letos pro Vás připravujeme soutěž o nejlepší poster a kreativní soutěž o PHD studiu.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER

Soutěžní posterová sekce bude letos probíhat formou samostatných bloků, v jejichž rámci budou autoři přítomni u svých posterů a zodpovídat individuální dotazy z řad publika. Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu; poster musí být vyvěšen minimálně 2 hodiny před začátkem dané sekce, aby měli členové poroty dostatek času si jej prohlédnout. Hodnocení bude probíhat tříčlennou porotou, posuzována bude obsahová a grafická stránka posteru. Standardní rozměr posteru je 90 cm (šířka) × 120 cm (výška) – při vertikálním umístění. Tipy, jak udělat efektivní poster, např. zde:http://tinyurl.com/b5wmg9k (kapitola 9 in Neusar, Charvát a kol. 2012).

KREATIVNÍ SOUTĚŽ O PHD STUDIU

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I letos vyhlašujeme soutěž o nejvtipnější postřeh o PhD studiu!

Své vtipné a kreativní výtvory na téma „PhD existence“ v libovolném formátu buď zašlete v elektronické podobě na maierovaeva@seznam.cz (to ale nejpozději do 20. 01. 2019), nebo přineste s sebou a předložte při registraci nebo během prvního dne konference.

Stejně jako formátem, nejste limitováni ani formou a žánrem. Můžete přihlásit komix, kresbu, video, grafiku, povídku, anebo třeba plastiku.

Kromě toho, že budete mít materiál na analýzu spontánních produktů, můžete vyhrát i nějakou tu cenu (odborné publikace, aj.).

Po přihlášení Vašeho výtvoru Vám bude přiděleno anonymní soutěžní číslo a dílo bude vystaveno k hodnocení všemi účastníky konference, kteří budou chtít hlasovat (každý účastník bude mít jeden hlas).

Vyhrávají první tři příspěvky s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu hlasů se bude losovat.

Vyhlášení vítězů proběhne společně s ostatními soutěžemi na závěr konference v hlavním sále.

Pořadatelé konference si vyhrazují právo neuveřejnit příspěvek, který by byl hrubě neetický či extrémně neslušný. A také právo k využití uměleckých výtvorů v rámci konferenčních publikací, konferenčního webu a konferenčního prostoru.

Těšíme se na Vaše výtvory!

Za zdárný průběh této soutěže zodpovídá a na dotazy odpovídá Miroslav Charvát.

UŽITEČNÉ WIKI DEFINICE

Vtip, anekdota, popřípadě fór či frk je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce (posluchače či čtenáře). Obvykle je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě.

Komiks je umělecké médium, někdy označováno jako „deváté umění“, ve kterém jsou za sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem v cílených sekvencích. Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu obrázku, který většinou zachycuje jeden okamžik, se v komiksové terminologii říká panel. Podmínkou je, že panely musí být uspořádány juxtapozičně, tedy vedle sebe.

ZAJÍMAVOSTI

Jak se dívá na vtip slavný Sigmund Freud?

„Vtip je zdrojem slasti,“ napsal Sigmund Freud. „Narozdíl od jiných cest k ní, nevyvěrá tato z těla, ale ze slov či z obrázků.“

Ve svém spisu o vtipu uvedl Freud ještě mnoho dalších zajímavých postřehů, např.:

„Ve veselé náladě dokáže asi většina lidí dělat žerty; schopnost vytvářet vtipy se vyskytuje pouze u mála osob nezávisle na náladě.“

„Vtip je nejsociálnější ze všech duševních výkonů směřujících k zisku slasti.“

„Sen je stále ještě, byť k nepoznatelnosti proměněné přání; vtip je rozvinutá hra.

FREUD, S. (2005). Vtip a jeho vztah k nevědomí. Sebrané spisy 6. díl.  Psychoanalytické nakl. J. Kocourek

Těšíme se na Vaše reaktivní… pardon… kreativní výtvory ;o)

 A JEŠTĚ NĚKOLIK STARŠÍCH NÁPADŮ PRO INSPIRACI

1. místo Komiks PhD existence VII (Eva Šragová)

2. místo Komiks PhD existence VII ( Michaela Čerešníková)

3. místo Komiks PhD existence VII (Miroslava Bozogáňová)

1. místo Komiks PhD existence VI (Miroslava Bozoganová)

2. místo Komiks PhD existence VI (Lucie Viktorová)

3. místo Komiks PhD existence VI (Vanda Zemanová)

 

1. místo Komiks PhD existence IV (Markéta Hamplová)

2. místo Komiks PhD existence IV (Ladislav Stanke)

3. místo Komiks PhD existence IV (Alice Pulkrabková a Markéta Holubová)

3. místo Komiks PhD existence IV

1. místo Komiks PhD existence III

2.místo Komiks PhD existence III

3.místo PhD existence III Komiks