phd existence

Soutěž o nejlepší poster a komix

Jako každý rok i letos pro Vás připravujeme soutěž o nejlepší poster a kreativní soutěž o PHD studiu.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER

Soutěžní posterová sekce bude letos probíhat formou samostatných bloků, v jejichž rámci budou autoři přítomni u svých posterů a v cca 5 minutách představí obsah psoteru, dále mohou zodpovídat individuální dotazy z řad publika. Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu; poster musí být vyvěšen minimálně 2 hodiny před začátkem dané sekce, aby měli členové poroty dostatek času si jej prohlédnout. Hodnocení bude probíhat tříčlennou porotou, posuzována bude obsahová a grafická stránka posteru. Standardní rozměr posteru je 90 cm (šířka) × 120 cm (výška) – při vertikálním umístění. Tipy jak udělat efektivní poster, např. kapitola 9 in Neusar, Charvát a kol. 2012).

Vyhlášení soutěže proběhne na konci konference.

KREATIVNÍ SOUTĚŽ O PHD STUDIU

PRAVIDLA SOUTĚŽE KOMIX

I letos vyhlašujeme soutěž o nejvtipnější postřeh o PhD studiu!

Chcete-li se zúčastnit komiksové soutěže, zašlete svůj výtvor ve formátu .pdf, .jpeg nebo .tiff

na e-mail eva.aigelova@upol.cz 

výtvory pošlete nejpozději do termínu 25.1.2024 15:00 hod nebo vytištěné doneste přímo na konferenci.

Výtvory budou vyvěšeny na webu konference, záložka soutěž, kde také budete moct hlasovat a zúčastnit se losování ceny pro hlasující (každý účastník má pouze 1 hlas). Vyhlášení v obou případech proběhne v rámci ukončení konference a vítězům budou ceny předány osobně, v případě absence zaslány poštou.

Stejně jako formátem, nejste limitováni ani formou a žánrem. Můžete přihlásit komix, kresbu, video, grafiku, povídku, anebo třeba plastiku.

Kromě toho, že budete mít materiál na analýzu spontánních produktů, můžete vyhrát i nějakou tu cenu (odborné publikace, aj.).

Po přihlášení Vašeho výtvoru Vám bude přiděleno anonymní soutěžní číslo a dílo bude vystaveno k hodnocení všemi účastníky konference, kteří budou chtít hlasovat (každý účastník bude mít jeden hlas).

Vyhrávají první tři příspěvky s nejvyšším počtem bodů. V případě shodného počtu hlasů se bude losovat.

Pořadatelé konference si vyhrazují právo neuveřejnit příspěvek, který by byl hrubě neetický či extrémně neslušný. A také právo k využití uměleckých výtvorů v rámci konferenčních publikací, konferenčního webu a konferenčního prostoru.

Těšíme se na Vaše výtvory!

Za zdárný průběh této soutěže zodpovídá a na dotazy odpovídá Dr. Lucie Viktorová.

Přihlášené komixy do soutěže v roce 2023

soutěžní komix č. 1. ke stažení zde

Přihlášené komixy do soutěže  v roce 2022

soutěžní komix č. 1 ke stažení zde 

Lucie Viktorová

soutěžní komix č. 2 ke stažení zde 

3. místo (Katarína Banárová, Katarína Dančová)

soutěžní komix č. 3 ke stažení zde

2. místo (Katarína Banárová, Katarína Dančová)

soutěžní komix č. 4 ke stažení zde 

Katarína Dančová, Katarína Banárová

soutěžní komix č. 5 ke stažení zde  

  1. místo (Lucie Svobodová)

soutěžní komix č. 6, ke stažení zde

Miroslava Galasová

Přihlášené komixy do soutěže v roce 2021

soutěžní komix č. 1 (1.místo) Lucie Viktorová

soutěžní komix č.2 (3.místo) Katarína Dančová

Soutěžní komix č. 3 (2.místo) Jan Vlášek

Soutěžní komix č. 4 (2.místo) Miroslava Galasová

Hlasování bylo ukončeno. 

UŽITEČNÉ WIKI DEFINICE

Vtip, anekdota, popřípadě fór či frk je krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit příjemce (posluchače či čtenáře). Obvykle je založen na dvojznačnosti, absurditě nebo paradoxu, je stručný a směřuje k výrazné a úderné pointě.

Komiks je umělecké médium, někdy označováno jako „deváté umění“, ve kterém jsou za sebou chronologicky uspořádány kresby nebo jiná zobrazení s případným doprovodným textem v cílených sekvencích. Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Jednomu obrázku, který většinou zachycuje jeden okamžik, se v komiksové terminologii říká panel. Podmínkou je, že panely musí být uspořádány juxtapozičně, tedy vedle sebe.

ZAJÍMAVOSTI

Jak se dívá na vtip slavný Sigmund Freud?

„Vtip je zdrojem slasti,“ napsal Sigmund Freud. „Narozdíl od jiných cest k ní, nevyvěrá tato z těla, ale ze slov či z obrázků.“

Ve svém spisu o vtipu uvedl Freud ještě mnoho dalších zajímavých postřehů, např.:

„Ve veselé náladě dokáže asi většina lidí dělat žerty; schopnost vytvářet vtipy se vyskytuje pouze u mála osob nezávisle na náladě.“

„Vtip je nejsociálnější ze všech duševních výkonů směřujících k zisku slasti.“

„Sen je stále ještě, byť k nepoznatelnosti proměněné přání; vtip je rozvinutá hra.

FREUD, S. (2005). Vtip a jeho vztah k nevědomí. Sebrané spisy 6. díl.  Psychoanalytické nakl. J. Kocourek

Těšíme se na Vaše reaktivní… pardon… kreativní výtvory ;o)

 A JEŠTĚ NĚKOLIK STARŠÍCH NÁPADŮ PRO INSPIRACI

1. místo Komiks PhD existence VII (Eva Šragová)

2. místo Komiks PhD existence VII ( Michaela Čerešníková)

3. místo Komiks PhD existence VII (Miroslava Bozogáňová)

1. místo Komiks PhD existence VI (Miroslava Bozoganová)

2. místo Komiks PhD existence VI (Lucie Viktorová)

3. místo Komiks PhD existence VI (Vanda Zemanová)

1. místo Komiks PhD existence IV (Markéta Hamplová)

2. místo Komiks PhD existence IV (Ladislav Stanke)

3. místo Komiks PhD existence IV (Alice Pulkrabková a Markéta Holubová)

3. místo Komiks PhD existence IV

1. místo Komiks PhD existence III

2.místo Komiks PhD existence III

3.místo PhD existence III Komiks