phd existence

Další, tentokrát 12. ročník PhD Existence se uskuteční 31.1 – 1.2. 2022. Budeme se na vás těšit!

S ohledem na epidemiologickou situace proběhne konference ONLINE. Zde si můžete stáhnout bližší informace.

V záložce program naleznete ke stažení Bulletin abstraktů a program konference.

Děkujeme za pochopení

Sborník z konference konané v roce 2021 ke stažení zde.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zaznamenejte do svých diářů datum 31.1.–1.2. 2022, kdy se uskuteční další, 12. ročník konference PhD Existence (nejen) o doktorandech a pro doktorandy, na kterou jste tímto srdečně zváni. Pokud to situace dovolí, rádi se s vámi shledáme v tradičních prostorách olomouckého Konviktu, ale i kdyby nám epidemiologická opatření nepřála, konference se uskuteční online – jako tomu ostatně bylo u předchozího ročníku. Pro aktuální informace proto sledujte naše webové stránky www.phdexistence.cz.

Podtitulem 12. ročníku je „Změna“, neboť jsme si v posledním roce (a více) prošli řadou z nich. Ať už to byla změna ve způsobu výuky, udržování sociálních kontaktů, poskytování odborných služeb ale třeba i ve výzkumných tématech a způsobech získávání dat, věříme, že jste většinu těchto situací pojali jako výzvu a podařilo se vám z nich získat řadu zajímavých (i výzkumných) poznatků.

Budeme proto rádi, když se s námi o své zkušenosti a svá zjištění podělíte prostřednictvím aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Rámcové pokyny pro příspěvky jsou jako vždy uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. I letos budeme žádat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science, a zároveň nabízet možnost publikace v odborném časopise „Diskuze v psychologii“ (https://diskuzevpsychologii.upol.cz/). Pokud si raději chcete jen poslechnout příspěvky kolegyň a kolegů a, bude-li to možné, zúčastnit se společenského večera, nabízíme samozřejmě i pasivní účast. A v obou případech se rozhodně neváhejte zapojit do komiksové soutěže na téma PhD existence! Nezapomínejme totiž, že humor je jednou z funkčních strategií, jak se vyrovnávat se změnami…

Přejeme vám hodně sil a těšíme se na viděnou v Olomouci či online!

Za programový a organizační výbor

Lucie Viktorová

Program

Program konference ke stažení zde

Bulletin abstraktů ke stažení zde

Zvané hosty a jejich přednášky budeme zveřejňovat postupně v této sekci.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

název: LGBT+ studujících ve školství (změnilo se postavení LGBT+ studujících v současných školách v kontextu ambivalentních změn celospolečenského diskursu o sexuálních orientacích a genderových identitách?)

Genderová identita a sexuální orientace je součástí lidské (i PhD) existence. Pro lidi věnující se psychologii je podstatné, aby měli dostatečné informace a citlivost vůči LGBT+ osobám, s nimiž přichází do kontaktu. Zkušenosti LGBT+ osob jsou (můžou být) v mnoha ohledech specifické. V příspěvku se podrobněji zaměříme na zkušenosti týkající se školního prostředí. Aktuální česká data ukazují ambivalentní obraz tolerance i nedostatku respektu.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

působí jako lektor na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Je předsedou sdružení European Network for Academic Integrity a zástupce ČR v  Pan-European Platform for Ethics, Transparency, and Integrity in Education (ETINED) při Radě Evropy. Problematice plagiátorství a akademické etiky se věnuje od roku 2008; Byl řešitelem a spoluřešitelem několika národních i mezinárodních projektů

název: Akademická integrita

Akademická integrita je definována jako „soulad s etickými a profesionálními principy a postupy, a konzistentní systém hodnot, které slouží jako vodítko pro rozhodování a jednání při vzdělávání a výzkumu.“ Přesto je akademická integrita mnohdy vnímána v souvislosti s negativními jevy jako je podvádění u zkoušek, plagiátorství nebo falšování dat. Univerzity často zaujímají k akademické integritě reaktivní postoj (prevence podvodného jednání), namísto postoje proaktivního (podpora pozitivních hodnot a zvyšování kvality). Prezentace se bude věnovat obojímu – nejčastějším a nejzávažnějším formám podvodného jednání a následným skandálům, ale i pozitivnímu přístupu a budování kultury akademické integrity.

Volitelně: V závěru se budeme věnovat problematice řešení eticky obtížných situací včetně několika praktických příkladů a diskuse nad nimi.

Aleš Neusar

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

ales@neusar.cz

Název: Zvěst o naději Na lepší život

 Anotace:

Často slýcháváme, že se lidé moc nemění. A tím pádem jim není pomoci. Dokonce i psychoterapie se až překvapivě často nedaří a lidem se po ní neuleví, nebo nedojde k nějaké výraznější dlouhodobé změně k lepšímu. Nevyhrabeme se z alkoholu, úzkostí, toxických vztahů, nenaučíme se lépe žít.

Přesto je, věřím, změna možná. A dokládají to příběhy mnoha lidí, kterým málokdo věřil a zásadní změna k lepšímu se jim přesto podařila.

Otázkou je, zda se změna k lepšímu dá nějak podpořit? Můžeme sami sobě či druhým, ať už z pozice profesionála či kamaráda nebo partnera nějak pomoci?

Nic samozřejmě nefunguje stoprocentně, ale existuje mnoho možností (strategií, procesů a nástrojů), jak můžeme o něco zvýšit pravděpodobnost, že se změna k lepšímu podaří nejen provést, ale i udržet. Naděje umírá poslední. 

Doprava a ubytování

DOPRAVA

Místo konání: Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI VLAKEM

Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete náhradní autobusovou dopravou. Přímá tramvajová trať do centra přes Masarykovu třídu je z důvodů rekonstrukce uzavřena. Více informací na https://www.dpmo.cz/

https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=271

ÚČASTNÍCÍ, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTOBUSEM

Z autobusového nádraží projdete podchodem k tramvajové zastávce. Tramvají se dostanete na Hlavní nádraží. Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete náhradní autobusovou dopravou. Přímá tramvajová trať do centra přes Masarykovu třídu je z důvodů rekonstrukce uzavřena. Více informací na https://www.dpmo.cz/

https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=271

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTEM

Pokud musíte dojet autem, prosím nechte své vozidla zaparkované v místě ubytování. Na místo konference můžete jít pěšky, dojet tramvají nebo autobusem. V Olomouci rovněž dobře fungují Rekola, můžete tedy pohodlně jezdit na růžových kolech. Pokud máte specifické potřeby stran mobility (např. fyzická indispozice), prosíme kontaktuje nás, zajistíme Vám individuální dopravu. V případě nezbytnosti nejbližší parkoviště od místa konání se nachází na náměstí Republiky nebo na ulici Koželužská (garážové parkoviště).

(Pokračování textu…)

Organizátoři

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

(Pokračování textu…)