phd existence

Další, tentokrát jubilejní desátý, ročník PhD Existence se uskuteční 3. – 4. února 2020. Budeme se na vás těšit!

Právě vyšel sborník odborných příspěvků z PhD Existence 2019. Můžete si ho stáhnout zde. O jeho indexaci ve WoS budeme informovat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je nám obrovským potěšením vyhlásit jubilejní 10. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, který se bude konat 3.–4. února 2020, a to jako vždy v historických prostorách uměleckého centra Konvikt v barokním srdci Olomouce. Protože desátý ročník konference nás nutí k určitému zamyšlení a ohlédnutí se za předchozími devíti ročníky, letošním tématem konference je Člověk a čas. Čas je fenomén, který psychologie zkoumá z velkého množství úhlů – čas hraje roli pro longitudinální studie, zkoumáme vnímání času v různých obdobích života nebo se zabýváme kognitivními procesy probíhajícími ve zlomcích sekundy.

Bude nám ctí Vás jako každý rok pozvat k aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. Jak se již stalo v případě PhD Existence tradicí, budeme žádat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science, takže pokud se rozhodnete svým tématem přispět i do něj, existuje reálná šance, že se k Vašim textům dostanou kolegové z celého světa, a to nikoli pouze z řad účastníků PhD Existence. Kromě sborníku budeme letos nabízet také příležitost publikovat příspěvky v nově vznikajícím odborném časopise „Diskuze v psychologii“ (https://diskuzevpsychologii.upol.cz/), ze kterého chceme vytvořit publikační platformu pro začínající vědce, a to i mimo rámec PhD Existence.

Pokud si nepřejete přispívat aktivně, ale přesto byste si neradi nechali PhD Existenci ujít, nabízíme samozřejmě také možnost pasivní účasti, což mnoho pravidelných návštěvníků PhD Existence využívá jakožto výbornou příležitost pravidelně se setkávat s kolegy a užít si společně nejen odborný program, ale také příjemnou atmosféru společenského večera.

Těšíme se na Vás v Olomouci!

Za programový a organizační výbor

Mgr. Tomáš Dominik

Program

Zde budeme postupně zveřejňovat jména zvaných hostů a jejich příspěvků. V této záložce naleznete i program konference, který bude zveřejněn druhý týden v lednu 2020. Neváhejte se přihlásit se svým příspěvkem.

Doprava a ubytování

DOPRAVA

Místo konání: Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI VLAKEM

Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete tramvají č. 2, 4, 6, vystoupíte na zastávce Nám. Republiky (cca 5 min), přejdete ulici a dáte se podél tramvajových kolejí doprava. Přibližně po 30 metrech odbočíte vlevo na ulici Univerzitní (mírně stoupající). Jako orientační bod může sloužit Telepizza na rohu ulice Univerzitní.

ÚČASTNÍCÍ, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTOBUSEM

Z autobusového nádraží projdete podchodem k tramvajové zastávce. Tramvají č. 4 se dostanete na Nám. Republiky (cca 8 min). Přejdete ulici a dáte se podél tramvajových kolejí doprava. Přibližně po 30 metrech odbočíte vlevo na ulici Univerzitní (mírně stoupající). Jako orientační bod může sloužit Telepizza na rohu ulice Univerzitní.

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTEM

Pokud musíte dojet autem, prosím nechte své vozidla zaparkované v místě ubytování. Na místo konference můžete jít pěšky, dojet tramvají nebo autobusem. V Olomouci rovněž dobře fungují Rekola, můžete tedy pohodlně jezdit na růžových kolech. Pokud máte specifické potřeby stran mobility (např. fyzická indispozice), prosíme kontaktuje nás, zajistíme Vám individuální dopravu. V případě nezbytnosti nejbližší parkoviště od místa konání se nachází na náměstí Republiky nebo na ulici Koželužská (garážové parkoviště).

(Pokračování textu…)

Organizátoři

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

(Pokračování textu…)