phd existence

Další, tentokrát 11. ročník PhD Existence se uskuteční 1. – 2. února 2021. Budeme se na vás těšit!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i v tomto akademickém roce vás zveme na další, už 11. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, s příznačným podtitulem „Jedeme dál…“. Konference proběhne ve dnech 1.–2. února 2021 bez ohledu na aktuální situaci v souvislosti s covid-19: Buď se sejdeme osobně v prostorách uměleckého centra Konvikt v barokním srdci Olomouce, nebo online na některé z telekonferenčních platforem. Program i upřesňující informace budou včas zveřejněny na webových stránkách konference.

Na co se můžete těšit? Na aktuální, pokračující i dlouhodobé výzkumy z oblasti vzdělávání, klinické psychologie, rizikového chování, psychodiagnostiky a psychologického testování, až po průřezová témata napříč společenskými vědami. Věříme, že i když se mohly některé výzkumné aktivity na chvíli zpomalit či pozastavit, podařilo se je postupně opět rozjet, nebo dokonce nastartovat nové. Proto pojeďte s námi!

Rádi vás tedy zveme k aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Rámcové pokyny pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. V případě konání konference online budou ještě upřesněny např. podmínky pro prezentaci posteru apod. I letos budeme žádat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science, a zároveň nabízet možnost publikace v odborném časopise „Diskuze v psychologii“ (https://diskuzevpsychologii.upol.cz/), ze kterého chceme vytvořit publikační platformu pro začínající vědce, a to i mimo rámec PhD Existence.

Pokud se chcete PhD existence zúčastnit alespoň jako diváci, nabízíme samozřejmě možnost pasivní účasti, která bude v případě konání konference „face to face“ zahrnovat i vstup na společenský večer. Zároveň se můžete zapojit do naší komiksové soutěže na téma PhD existence – i tu v případě nouze zrealizujeme online, takže o zábavu nepřijdete J

Těšíme se na vás!

Za programový a organizační výbor

Lucie Viktorová

Program

V průběhu podzimu budeme zveřejňovat jména zvaných hostů.

Celý program ke stažení bude v druhé polovině ledna 2021.

Doprava a ubytování

DOPRAVA

Místo konání: Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI VLAKEM

Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete náhradní autobusovou dopravou. Přímá tramvajová trať do centra přes Masarykovu třídu je z důvodů rekonstrukce uzavřena. Více informací na https://www.dpmo.cz/

https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=271

ÚČASTNÍCÍ, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTOBUSEM

Z autobusového nádraží projdete podchodem k tramvajové zastávce. Tramvají se dostanete na Hlavní nádraží. Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete náhradní autobusovou dopravou. Přímá tramvajová trať do centra přes Masarykovu třídu je z důvodů rekonstrukce uzavřena. Více informací na https://www.dpmo.cz/

https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=271

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTEM

Pokud musíte dojet autem, prosím nechte své vozidla zaparkované v místě ubytování. Na místo konference můžete jít pěšky, dojet tramvají nebo autobusem. V Olomouci rovněž dobře fungují Rekola, můžete tedy pohodlně jezdit na růžových kolech. Pokud máte specifické potřeby stran mobility (např. fyzická indispozice), prosíme kontaktuje nás, zajistíme Vám individuální dopravu. V případě nezbytnosti nejbližší parkoviště od místa konání se nachází na náměstí Republiky nebo na ulici Koželužská (garážové parkoviště).

(Pokračování textu…)

Organizátoři

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

(Pokračování textu…)