phd existence

Další, tentokrát 11. ročník PhD Existence se uskuteční 1. – 2. února 2021. Budeme se na vás těšit!

Konference z důvodů pandemie Covid-19 bude probíhat online. Bližší informace zde.

Program konference, bulletin a další informace naleznete v záložce program.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i v tomto akademickém roce vás zveme na další, už 11. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, s příznačným podtitulem „Jedeme dál…“. Konference proběhne ve dnech 1.–2. února 2021 bez ohledu na aktuální situaci v souvislosti s covid-19: Buď se sejdeme osobně v prostorách uměleckého centra Konvikt v barokním srdci Olomouce, nebo online na některé z telekonferenčních platforem. Program i upřesňující informace budou včas zveřejněny na webových stránkách konference.

Na co se můžete těšit? Na aktuální, pokračující i dlouhodobé výzkumy z oblasti vzdělávání, klinické psychologie, rizikového chování, psychodiagnostiky a psychologického testování, až po průřezová témata napříč společenskými vědami. Věříme, že i když se mohly některé výzkumné aktivity na chvíli zpomalit či pozastavit, podařilo se je postupně opět rozjet, nebo dokonce nastartovat nové. Proto pojeďte s námi!

Rádi vás tedy zveme k aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Rámcové pokyny pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. V případě konání konference online budou ještě upřesněny např. podmínky pro prezentaci posteru apod. I letos budeme žádat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science, a zároveň nabízet možnost publikace v odborném časopise „Diskuze v psychologii“ (https://diskuzevpsychologii.upol.cz/), ze kterého chceme vytvořit publikační platformu pro začínající vědce, a to i mimo rámec PhD Existence.

Pokud se chcete PhD existence zúčastnit alespoň jako diváci, nabízíme samozřejmě možnost pasivní účasti, která bude v případě konání konference „face to face“ zahrnovat i vstup na společenský večer. Zároveň se můžete zapojit do naší komiksové soutěže na téma PhD existence – i tu v případě nouze zrealizujeme online, takže o zábavu nepřijdete J

Těšíme se na vás!

Za programový a organizační výbor

Lucie Viktorová

Program

Bulletin konference je ke stažení zde. ISBN je dodané.

Slevový kupón pro účastníky konference v nakladatelství Portál. Ke stažení zde.

Celý program ke stažení naleznete zde.

Konference bude probíhat online.

Zvané přednášky:

David Šmahel

Používání internetu evropskými dětmi a adolescenty: vývojová perspektiva

V příspěvku budou představena aktuální rizika a příležitosti používání internetu dětmi a adolescenty se zaměřením na vývojovou perspektivu. Prezentace vychází primárně z dat projektu EU Kids Online, který v letech 2017 až 2019 sbíral reprezentativní data v 19 evropských zemích ohledně dětí 9 až 17 let. Příspěvek ukáže, jak děti a dospívající internet v dnešní době používají a jaké jsou jejich digitální znalosti. Budou také představeny výsledky u některých online rizik, které děti zažívají, například kyberšikany, sledování explicitně sexuálních obrázků online, sextingu, expozici zraňujícím obsahům a excesivního používání internetu. Diskutována bude vývojová perspektiva rizik i příležitostí používání internetu, stejně jako jejich mezikulturní rozdíly.   

Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.,

ADAPTAČNÍ CHOVÁNÍ V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

Zvládání zátěže v lidském životě je dlouhodobě častým předmětem intenzivního zájmu psychologů, lékařů  pedagogů i řady  dalších badatelů v oblasti humanitních věd, stejně jako širší veřejnosti. Velmi početné výzkumné výsledky, teorie, názory odborníků, i více či méně podložený pohled  laiků na tuto problematiku představují látku, v níž je prakticky nemožné se uspokojivě orientovat. 

Předmětem příspěvku je rámcový přehled a analýza vybraných jevů vyskytujících v  chování  v situacích, kdy jsou lidé vystaveni nárokům, jež je potřeba zvládnout. Zaměřujeme se zde  zejména  na podstatu, terminologii a metodologické uchopení a závažné souvislosti  dispozičních předpokladů adaptace člověka na zátěž  a  volbu způsobů zvládání zátěže spojené s životem jedince. Přitom přihlížíme ke  kladeným nárokům (stresorům), které jsou svou intenzitou či  trváním expozice z hlediska dispozičně adaptační kapacity jedince nadměrné, případně nedostatečné. Důsledky expozice takovým nároků mohou vyznívat  v  subjektivním či objektivním smyslu  v podstatě negativně (ohrožení psychické rovnováhy, stavu organismu apod.) i pozitivně (zdroj rozvojových podnětů a příležitostí).  

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Česká standardizace testové baterie Woodcock-Johnson IV

Baterie testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV patří ke stěžejním metodám diagnostiky intelektových schopností. Obsahuje osmnáct subtestů s položkami kalibrovanými na základě Raschových modelů, které kromě samotných testových skórů tvoří několik kompozitních skórů odpovídajících úzkým faktorům Cattellovy-Hornovy-Carrollovy teorie inteligence. Příspěvek popisuje psychometrickou práci na české adaptaci této baterie, jejíž hlavní část probíhala v letech 2016-2019. Je věnována výběru položek na základě obsahových a psychometrických kritérií, ověřování reliability jednotlivých škál a tvorbě norem.

prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.

Interpersonal schemata in leader-follower interaction: On the intersection of attachment and cultural orientations

Recently, there is an emerging interest in the application of relational theories and notions in organizational contexts, leader-follower interaction in particular. The talk will present results from a research program that examined how the intersection of adult attachment (anxiety and avoidance) and cultural (independence and interdependence) orientations influence affective and perceptual facets of leader-follower interaction. Results from a first body of studies demonstrate that leaders’ attachment schemas have direct (behavioral) and indirect (percpeptual) influences on followers’ affective outcomes at work, the latter through group of followers’ culturally-informed leader perceptions. The second body of research examined the concordance of leader and follower attachment and cultural orientation in collectivistic and individualistic cultures. The results of those studies are in chime with multi-level approaches of emotion and implicit leadership perception theories. The talk will explore applications of those findings for organizational citizenship behavior, job satisfaction and organizational well-being.

Doprava a ubytování

DOPRAVA

Místo konání: Konvikt – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, 771 80 Olomouc)

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI VLAKEM

Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete náhradní autobusovou dopravou. Přímá tramvajová trať do centra přes Masarykovu třídu je z důvodů rekonstrukce uzavřena. Více informací na https://www.dpmo.cz/

https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=271

ÚČASTNÍCÍ, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTOBUSEM

Z autobusového nádraží projdete podchodem k tramvajové zastávce. Tramvají se dostanete na Hlavní nádraží. Z hlavního nádraží v Olomouci se do Uměleckého centra Konvikt dostanete náhradní autobusovou dopravou. Přímá tramvajová trať do centra přes Masarykovu třídu je z důvodů rekonstrukce uzavřena. Více informací na https://www.dpmo.cz/

https://www.dpmo.cz/informace-pro-cestujici/aktuality/?id=271

ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JEDOU NA KONFERENCI AUTEM

Pokud musíte dojet autem, prosím nechte své vozidla zaparkované v místě ubytování. Na místo konference můžete jít pěšky, dojet tramvají nebo autobusem. V Olomouci rovněž dobře fungují Rekola, můžete tedy pohodlně jezdit na růžových kolech. Pokud máte specifické potřeby stran mobility (např. fyzická indispozice), prosíme kontaktuje nás, zajistíme Vám individuální dopravu. V případě nezbytnosti nejbližší parkoviště od místa konání se nachází na náměstí Republiky nebo na ulici Koželužská (garážové parkoviště).

(Pokračování textu…)

Organizátoři

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Organizátor:

Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

Záštitu nad konferencí převzali:

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

(Pokračování textu…)