phd existence

Registrace

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termín pro aktivní přihlášení na konferenci:  prodloužen do 4.1.2019 23:59
Termín pro zaslání abstrakt příspěvků:  prodloužen do 4.1.2019 23:59
Termín zaslání příspěvků do online sborníku (sborník bude mít ISBN)29.1.2019 23:59
Termín pro pasivní přihlášení na konferenci (bez konferenčního příspěvku): do naplnění kapacity

POPLATKY

Aktivní účastníci
do 31. 12. 2018 – 1000,- Kč (zahraniční účastnící 40 euro) od 1. 1. 2019 1500,- Kč (zahraniční účastnící 60 euro)

Pasivní účastníci
kdykoliv  – 500,- Kč (zahraniční účastníci 20 euro)

 

Platbu je možné provést bezhotovostně na číslo účtu 19-1096330227 , kód banky 0100 . Variabilní symbol je 992103391. Nutné je dát do sdělení platby jméno a příjmení účastníka.
Specifický symbol vám vygeneruje systém a pošle do potvrzujícího emailu o registraci.
Do sdělení příjemci napište jméno účastníků, za který hradíte poplatek.

Pro zahraniční platby (včetně účastníků ze Slovenska) je číslo účtu 43-3855090287/0100. Variabilní symbol je 992103391. IBAN: CZ9801000000433855090287
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Specifický symbol vám vygeneruje systém a pošle do potvrzujícího emailu o registraci. Do sdělení příjemci napište jméno účastníků, za který hradíte poplatek.

Potvrzení o zaplacení budeme vydávat během registrace konference. Na místě není možné platit poplatek.

Přihláška bude akceptována po obdržení platby konferenčního poplatku.

Účastník je POVINEN při registraci předložit potvrzení o platbě (ústřižek složenky, výpis z účtu apod.)

 

KATEGORIE A NORMY PŘÍSPĚVKŮ

Jelikož letošní PhD Existence se zúčastní několik hostů ze zahraničí mluvících anglicky, francouzsky, španělsky a holandsky, rádi bychom požádali české a slovenské aktivní účastníky, aby zvážili uvedení svých příspěvků v angličtině. Zpřístupníme tak obsah PhD Existence i letošním zahraničním hostům. Děkujeme!

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován.

Normy ke sborníku a formátování příspěvků ke stažení zde. 

Normy sborníku

Formátování článků

Vaše příspěvky můžete posílat v dny konání konference (21.1.- 22. 1. 2019) nebo je posléze můžete zaslat na adresu eva.maierova@upol.cz  a to nejpozději do  29.1.2019

 

1.  Přednáška (30 minut; 20 minut přednáška + 10 minut diskuse)

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Přednáška je určena pro široké plénum účastníků až do počtu 150 osob. K prezentaci bude k dispozici standardní technické zabezpečení (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovátko s přepínačem prezentací). Jiné technické zabezpečení je nutno vyžádat a specifikovat v přihlášce příspěvku. Užitečné rady jak udělat efektivní přednášku:http://tinyurl.com/b5wmg9k (kapitola 8 in Neusar, Charvát a kol. 2012).
V případě neúčasti přednášejícího ze stejného bloku bude možné zbylé přednášky rovnoměrně prodloužit.

2.  Workshop (1,5 hodiny; dle dohody delší či kratší)

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Workshop je interaktivní přednáška v menším počtu účastníků, jejichž požadovaný počet je potřeba specifikovat v přihlášce (maximálně do 30 osob). V rámci workshopu by měla být zajištěna interaktivita mezi přednášejícím a účastníky. K workshopu bude k dispozici technické zabezpečení dle specifikace v přihlášce.

3.  Poster

Jazyk: čeština, slovenština nebo angličtina

Rozměr posteru je 90 cm (šířka) × 120 cm (výška) – při vertikálním umístění. Časy posterových sekcí budou uvedeny v programu; poster musí být vyvěšen minimálně 2 hodiny před začátkem dané sekce, aby měli členové poroty dostatek času si jej prohlédnout. Autoři mají povinnost být po dobu posterové sekce u svých příspěvků, aby mohli zodpovídat individuální dotazy zájemců z řad publika. Tipy, jak udělat efektivní poster, např. zde: http://tinyurl.com/b5wmg9k (kapitola 9 in Neusar, Charvát a kol. 2012). Poznámka: u části „abstrakt“ nejde o klasický abstrakt, ale o stručnou upoutávku. Může jít například o hlavní zjištění.

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny dle aktuální potřeby.