phd existence

Aktivní účastník s příspěvkem

Aktivní účastník je ten, který vystupuje se svým příspěvkem na konferenci. Platí ti aktivní účastníci, kteří fyzicky na konferenci dorazí.

Tituly před jménem

Jméno a příjmení *

Tituly za jménem

E-mail *

Název instituce

Adresa

Město

Informace o příspěvku:

Typ příspěvku: *

Název v jazyce příspěvku *

Grantová podpora *

Spoluautoři příspěvku (jméno a příjmení, pracoviště)

Abstrakt v jazyce příspěvku (maximálně 800 znaků) *

Prosíme o kvalitní překlad názvu příspěvku a abstraktu, bez gramatických a stylistických chyb. Originál a překlad by se měly shodovat. V případě pochybností doporučujeme zajistit si jazykovou korekturu.

Možnost přidat druhý příspěvek (nepovinné):

Typ příspěvku:

Název v jazyce příspěvku

Grantová podpora

Spoluautoři příspěvku (jméno a příjmení, pracoviště)

Abstrakt v jazyce příspěvku (maximálně 800 znaků)

Poznámky (požadavky na techniku apod.)

Možnosti platby: *

Zde vypište přesnou adresu pro vystavení daňového dokladu pro potvrzení platby za konferenci (jméno, příjmení, adresa) *

Ochrana proti spamu *captcha