phd existence

Aktivní účastník s příspěvkem

Tituly před jménem

Jméno a příjmení *

Tituly za jménem

E-mail *

Název instituce

Adresa

Město

Informace o příspěvku:

Typ příspěvku: *

Název příspěvku *

Název příspěvku v angličtině *

Grantová podpora *

Spoluautoři příspěvku (jméno a příjmení, pracoviště)

Abstrakt (maximálně 800 znaků) *

Abstrakt v angličtině (maximálně 800 znaků)*

Prosíme o kvalitní překlad názvu příspěvku a abstraktu, bez gramatických a stylistických chyb. Originál a překlad by se měly shodovat. V případě pochybností doporučujeme zajistit si jazykovou korekturu.

Možnost přidat druhý příspěvek (nepovinné):

Typ příspěvku:

Název příspěvku

Název příspěvku v angličtině

Grantová podpora

Spoluautoři příspěvku (jméno a příjmení, pracoviště)

Abstrakt (maximálně 800 znaků)

Abstrakt v angličtině (maximálně 800 znaků)

Poznámky (požadavky na techniku apod.)

Možnosti platby: *

Zde vypište přesnou adresu pro vystavení daňového dokladu pro potvrzení platby za konferenci (jméno, příjmení, adresa) *

Ochrana proti spamu *captcha