phd existence

Program

Zvané hosty a jejich přednášky budeme zveřejňovat postupně v této sekci.