phd existence

Program

Zde si můžete stáhnout bulletin konference, obálku bulletinu.

Zde zveřejňujeme program konference.

Českou verzi konferenčního programu si můžete také importovat do svého Google Kalendáře kliknutím zde.

Pokud si přejete importovat anglickou verzi Google Kalendáře, klikněte zde.

Potvrzení hosté a jejich přednášky


MUDr. Vladislav Chvála
vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Hradci Králové. Pracoval jako gynekolog a porodník, nyní působí jako sexuolog a rodinný terapeut ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci (www.sktlib.cz), kde je vedoucím. Vyučuje rodinnou terapii a je supervizorem rodinné terapie. Patří mezi přední zastánce psychosomatické medicíny u nás, je předsedou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS.

PhDr. Ludmila Trapková vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK (obor tělesná výchova – matematika) a později též Filosofickou fakultu UK (jednooborovou psychologii). Pracuje jako dětská klinická psycholožka, psychoterapeutka a rodinná terapeutka v Praze a Liberci. Vyučuje rodinnou terapii a je supervizorkou rodinné terapie. Je členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS.

Ludmila Trapková a Vladislav Chvála pracují přes dvacet let jako rodinní terapeuti především s psychosomaticky nemocným členem rodiny. Vyučují rodinnou terapii v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (www.lirtaps.cz). Společně vydali knihy Trapková, L., Chvála, V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch (rodina jako sociální děloha). (Portál 2004, 2017), Chvála, V., Trapková, L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu (Portál, 2008, 2016) a trojrozhovor Pavly Loucké s oběma autory Loucká, P.: Žena a muž v rodině (Vyšehrad, 2014).

Proč je třeba reflektovat biologické, psychické a sociální systémy v terapii i výzkumu
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála
Formálně medicína přijala bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci, který popsal kanadský psychiatr Georg Liebman Engel s optimistickým názvem: „Potřeba nového zdravotního modelu: Výzva pro biomedicínu“ v časopisu Science už v roce 1977 (Engel, 1977). Zvažme však, jak se od té doby změnila medicínská praxe. Umíme už v dostatečné míře zahrnout psychosociální okolnosti stonání do výzkumu, nebo to jde jen těžko? Umíme to v léčebné praxi? Zůstává Engelova výzva nevyslyšena?
Na základě pozorování mnoha rodin prostřednictvím osobních sezení při rodinné terapii jsme přišli s konceptem rodiny jako sociální dělohy. Když rozlišujeme existenci tří koevolučně svázaných autopoetických systémů, biologických, psychických a sociálních, pak je rodina nejmenším možným bio-psycho-sociálním systémem, který je schopný úplné replikace. Jak biologické, tak psychické a sociální. Terapii usnadňuje, když rozlišujeme mezi jednotlivými systémy a respektujeme fakt, že se mohou vzájemně pouze vylaďovat. Je-li základním prvkem biologických systémů hmotná struktura, zatímco psychické systémy pracují s rozdílem, který tvoří význam, sociální systémy vznikají na základě dvojité kontingence při komunikaci a jejich základním prvkem je událost (Luhmann, 2006; Maturana & Varela, 2016). Chceme upozornit na to, že odborníci z různých teoretických oborů spolu jen málo kooperují. Stejně tak, jako biologický výzkum často zanedbává psychologické a sociální aspekty, odborníci z psycho-sociální oblasti mohou zanedbávat biologická data a vrozené danosti. V rámci rodiny ovlivňujeme všechny tři vrstvy a můžeme tak nabídnut integrativní bio-psycho-sociálně orientovaný výzkum. Dojde Engelova výzva z roku 1977 svého naplnění?


Vážení účastníci,
s potěšením vám oznamujeme, že naše pozvání přijali tři výzkumníci z Université Libre v Bruselu, Emilie Caspar, Santiago Muñoz Moldes a Lars Keuninckx, kteří se v rámci výzkumné skupiny CO3 (Consciousness, Cognition & Computation Group) věnují experimentálnímu studiu vědomí a jeho souvislostí s tělesnou schránkou. Nenechejte si jejich přednášky ujít!

Emilie Caspar
How using brain-machine interfaces influences the human sense of agency

Santiago Muñoz Moldes
Self-evaluation and self-regulation of brain and body states: evidence from neurofeedback-guided motor imagery and cardiac feedback training

Lars Keuninckx
From toy model neuron to consciousness