phd existence

Program

Program konference ke stažení zde

Bulletin abstraktů ke stažení zde

Zvané hosty a jejich přednášky budeme zveřejňovat postupně v této sekci.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

název: LGBT+ studujících ve školství (změnilo se postavení LGBT+ studujících v současných školách v kontextu ambivalentních změn celospolečenského diskursu o sexuálních orientacích a genderových identitách?)

Genderová identita a sexuální orientace je součástí lidské (i PhD) existence. Pro lidi věnující se psychologii je podstatné, aby měli dostatečné informace a citlivost vůči LGBT+ osobám, s nimiž přichází do kontaktu. Zkušenosti LGBT+ osob jsou (můžou být) v mnoha ohledech specifické. V příspěvku se podrobněji zaměříme na zkušenosti týkající se školního prostředí. Aktuální česká data ukazují ambivalentní obraz tolerance i nedostatku respektu.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

působí jako lektor na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Je předsedou sdružení European Network for Academic Integrity a zástupce ČR v  Pan-European Platform for Ethics, Transparency, and Integrity in Education (ETINED) při Radě Evropy. Problematice plagiátorství a akademické etiky se věnuje od roku 2008; Byl řešitelem a spoluřešitelem několika národních i mezinárodních projektů

název: Akademická integrita

Akademická integrita je definována jako „soulad s etickými a profesionálními principy a postupy, a konzistentní systém hodnot, které slouží jako vodítko pro rozhodování a jednání při vzdělávání a výzkumu.“ Přesto je akademická integrita mnohdy vnímána v souvislosti s negativními jevy jako je podvádění u zkoušek, plagiátorství nebo falšování dat. Univerzity často zaujímají k akademické integritě reaktivní postoj (prevence podvodného jednání), namísto postoje proaktivního (podpora pozitivních hodnot a zvyšování kvality). Prezentace se bude věnovat obojímu – nejčastějším a nejzávažnějším formám podvodného jednání a následným skandálům, ale i pozitivnímu přístupu a budování kultury akademické integrity.

Volitelně: V závěru se budeme věnovat problematice řešení eticky obtížných situací včetně několika praktických příkladů a diskuse nad nimi.

Aleš Neusar

Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

ales@neusar.cz

Název: Zvěst o naději Na lepší život

 Anotace:

Často slýcháváme, že se lidé moc nemění. A tím pádem jim není pomoci. Dokonce i psychoterapie se až překvapivě často nedaří a lidem se po ní neuleví, nebo nedojde k nějaké výraznější dlouhodobé změně k lepšímu. Nevyhrabeme se z alkoholu, úzkostí, toxických vztahů, nenaučíme se lépe žít.

Přesto je, věřím, změna možná. A dokládají to příběhy mnoha lidí, kterým málokdo věřil a zásadní změna k lepšímu se jim přesto podařila.

Otázkou je, zda se změna k lepšímu dá nějak podpořit? Můžeme sami sobě či druhým, ať už z pozice profesionála či kamaráda nebo partnera nějak pomoci?

Nic samozřejmě nefunguje stoprocentně, ale existuje mnoho možností (strategií, procesů a nástrojů), jak můžeme o něco zvýšit pravděpodobnost, že se změna k lepšímu podaří nejen provést, ale i udržet. Naděje umírá poslední.