phd existence

Program

Bulletin konference je ke stažení zde. ISBN je dodané.

Slevový kupón pro účastníky konference v nakladatelství Portál. Ke stažení zde.

Celý program ke stažení naleznete zde.

Konference bude probíhat online.

Zvané přednášky:

David Šmahel

Používání internetu evropskými dětmi a adolescenty: vývojová perspektiva

V příspěvku budou představena aktuální rizika a příležitosti používání internetu dětmi a adolescenty se zaměřením na vývojovou perspektivu. Prezentace vychází primárně z dat projektu EU Kids Online, který v letech 2017 až 2019 sbíral reprezentativní data v 19 evropských zemích ohledně dětí 9 až 17 let. Příspěvek ukáže, jak děti a dospívající internet v dnešní době používají a jaké jsou jejich digitální znalosti. Budou také představeny výsledky u některých online rizik, které děti zažívají, například kyberšikany, sledování explicitně sexuálních obrázků online, sextingu, expozici zraňujícím obsahům a excesivního používání internetu. Diskutována bude vývojová perspektiva rizik i příležitostí používání internetu, stejně jako jejich mezikulturní rozdíly.   

Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.,

ADAPTAČNÍ CHOVÁNÍ V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

Zvládání zátěže v lidském životě je dlouhodobě častým předmětem intenzivního zájmu psychologů, lékařů  pedagogů i řady  dalších badatelů v oblasti humanitních věd, stejně jako širší veřejnosti. Velmi početné výzkumné výsledky, teorie, názory odborníků, i více či méně podložený pohled  laiků na tuto problematiku představují látku, v níž je prakticky nemožné se uspokojivě orientovat. 

Předmětem příspěvku je rámcový přehled a analýza vybraných jevů vyskytujících v  chování  v situacích, kdy jsou lidé vystaveni nárokům, jež je potřeba zvládnout. Zaměřujeme se zde  zejména  na podstatu, terminologii a metodologické uchopení a závažné souvislosti  dispozičních předpokladů adaptace člověka na zátěž  a  volbu způsobů zvládání zátěže spojené s životem jedince. Přitom přihlížíme ke  kladeným nárokům (stresorům), které jsou svou intenzitou či  trváním expozice z hlediska dispozičně adaptační kapacity jedince nadměrné, případně nedostatečné. Důsledky expozice takovým nároků mohou vyznívat  v  subjektivním či objektivním smyslu  v podstatě negativně (ohrožení psychické rovnováhy, stavu organismu apod.) i pozitivně (zdroj rozvojových podnětů a příležitostí).  

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Česká standardizace testové baterie Woodcock-Johnson IV

Baterie testů kognitivních schopností Woodcock-Johnson IV patří ke stěžejním metodám diagnostiky intelektových schopností. Obsahuje osmnáct subtestů s položkami kalibrovanými na základě Raschových modelů, které kromě samotných testových skórů tvoří několik kompozitních skórů odpovídajících úzkým faktorům Cattellovy-Hornovy-Carrollovy teorie inteligence. Příspěvek popisuje psychometrickou práci na české adaptaci této baterie, jejíž hlavní část probíhala v letech 2016-2019. Je věnována výběru položek na základě obsahových a psychometrických kritérií, ověřování reliability jednotlivých škál a tvorbě norem.

prof. Konstantinos Kafetsios, Ph.D.

Interpersonal schemata in leader-follower interaction: On the intersection of attachment and cultural orientations

Recently, there is an emerging interest in the application of relational theories and notions in organizational contexts, leader-follower interaction in particular. The talk will present results from a research program that examined how the intersection of adult attachment (anxiety and avoidance) and cultural (independence and interdependence) orientations influence affective and perceptual facets of leader-follower interaction. Results from a first body of studies demonstrate that leaders’ attachment schemas have direct (behavioral) and indirect (percpeptual) influences on followers’ affective outcomes at work, the latter through group of followers’ culturally-informed leader perceptions. The second body of research examined the concordance of leader and follower attachment and cultural orientation in collectivistic and individualistic cultures. The results of those studies are in chime with multi-level approaches of emotion and implicit leadership perception theories. The talk will explore applications of those findings for organizational citizenship behavior, job satisfaction and organizational well-being.