phd existence

Sborník

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován.
Autoři článků se mohou ucházet o uveřejnění článku ve sborníku konference pouze tehdy, pokud svůj příspěvek na konferenci odprezentuje.
Z konference bude vydán jeden sborník. Online sborník (má ISBN a s ambicí indexace WoS). O přijmutí článků rozhodují editoři.


FORMÁTOVÁNÍ ČLÁNKU


Veškeré výstupy z předchozích ročníků PHD Existence naleznete zde: http://psych.upol.cz/verejnosti/konference/phd-existence/.