phd existence

Sborníky

Nezapomeňte prosím spolu s Vaším příspěvkem odevzdat také souhlas s využitím textu. Bez tohoto souhlasu nebude Váš příspěvek akceptován.
Autoři článků se mohou ucházet o uveřejnění článku ve sbornících konference pouze tehdy, pokud svůj příspěvek na konferenci odprezentují.
Z konference budou dva sborníky. Jedná se o Konferenční DVD (má ISBN) a online sborník (s ambicí indexace WoS). O umístění článků rozhodují editoři.


FORMÁTOVÁNÍ ČLÁNKU

POKYNY AUTORŮM


Veškeré výstupy z předchozích ročníků PHD Existence naleznete zde: http://psych.upol.cz/verejnosti/konference/phd-existence/.