phd existence

Sborník

Klasický sborník z konference nebude vydán. Nabízíme možnost publikovat váš článek v časopise v Diskuze v psychologii.

Vážení účastnici konference, 

nabízíme vám publikování vašich příspěvků v našem časopisu Diskuze v psychologii.  V rámci časopisu chceme dát prostor především začínajícím vědcům či zajímavým studentským výstupům a dopomoci jim tak podělit se světem o nové a zajímavé objevy z různých oblastí psychologie. V časopisu nám není žádné téma cizí, protože v jednotlivých číslech vždy publikujeme velmi rozmanitá témata napříč mnoha odvětvími psychologie či oborů dotýkajících se psychologie. A i když na poli odborných časopisů patříme k těm mladším, příspěvky našich autorů mají často ohlas i v zahraničí a otvírají autorům možnost navázání velmi zajímavých spoluprací. Rádi bychom, kdybyste se společně s naším časopisem podíleli na rozšiřování nových poznatků v oblasti psychologie. Pro více informací navštivte stránky našeho časopisu, kde najdete způsob, jak poslat svůj příspěvek do časopisu a případně další informace o časopisu a publikování v něm.  

Za redakční radu Vás srdečně zdraví

Michal Bártek

Sborníky z roku 2019 a 2020 se nepodařilo indexovat v databázi WoS. Mrzí nás to. 

Archív sborníků a bulletinu z minulých let najdete na tomto odkazu: https://psych.upol.cz/verejnosti/konference/phd-existence/